Aron Etzler: Timbro och högern har manglat oss i 30 år

Publicerad 2010-10-11, 02:48

FRAMTIDENS OPINIONSBILDARE. Flammans chefredaktör Aron Etzler efterlyser ”hänsynslös opinionsbildning” inom arbetarrörelsen. Alltså samma metoder som högern använt sig av.

Dela med andra

Vid fem år skulle han bli astronom, vid elva fotbollspelare och vid 17 rockmusiker. Men Aron Etzler blev chefredaktör för vänstertidningen Flamman.
- Jag kanske ändå inte föll så långt ifrån trädet. Jag kommer från ett intellektuellt hem med vänsterengagerade akademikerföräldrar och har alltid varit intresserad av samhälle, politik och historia. När jag var fem år, satt jag och fejkade Ekot-utsändningar och spelade in på band.
Den förra chefredaktören ringde för åtta år sedan upp Aron Etzler som då bodde i Malmö och var folkhögskolelärare.
- Jag trodde aldrig att jag skulle få ett sånt jobb, men kanske var det precis det jag ville. Jag var osäker på hur jag skulle klara det. Jag hade ju inte haft någon chefsposition förut och har fått lära mig den smärtsamma vägen. Det fanns ju inga chefskurser.
I dag sitter Aron Etzler på en symbolisk fällstege. Han är opinionsbildare. Han har makt. Vad gör han av detta?
- Jag har ägnat tio år att förstå varför arbetarrörelsen inte lyckas vända opinionsmatchen mot arbetsgivarna och högern. Jag har ägnat mig åt välfärdsstaten, facklig mobilisering, partiernas roll. Jag har två böcker om detta. Jag tror mig ha funnit en del svar.
- Objektivt står mänskligheten inför en mycket större utmaning. Klimathotet. Och det som sannolikt föregår det, peak oil. Många experter anser att oljepriserna rusar i väg mycket snart, någon gång runt 2014. Utan föreberedelser kommer samhället som vi känner det i dag inte att fungera.
- Vi i den unga vänstern har ägnat de senaste tio åren åt att försvara välfärdsstaten. Nu står många av oss inför något som är okänt och väldigt stort. Ingen vet konsekvenserna i dag. Det kan innebära obehagliga saker. Det är början på slutet för kapitalismen som ekonomiskt system. De första följdeffekterna är ekonomisk kris, massarbetslöshet och en stor risk för etniska motsättningar.
Har vi börjat se detta?
- Ja. Alla inser i bakhuvudet att det inte är hållbart. Klimathotet är reellt. Men om partier ska vinna val ska man inte prata om det. Åtgärderna är impopulära. Men trots att vi har haft stark tillväxt, finns en klaustrofobisk miserabel känsla i politiken som gör att många människor och politiker är oroliga för framtiden. Det finns ett enormt psykologiskt behov av att hitta syndabockar. Många som kanske avlastar sig genom att och tycka att kvinnor i burka är hotet i stället. De motsättningarna läggs ut i land efter land.
Aron Etzler ser en roll för arbetarrörelsen.
- Ställer man frågorna rätt, blir allt intressant. Arbetarrörelsens historiska mission handlar om generell välfärd och full sysselsättning. De målen är viktigare än någonsin i en ekonomisk krissituation. När resurserna krymper är fördelningen av dem ännu viktigare. Men arbetarrörelsen står inför något som aldrig skett förut, fixa full sysselsättning utan stark tillväxt. Hur detta ska gå till, måste uppfinnas.
Är det någon som har en lösning?
- Någonstans i ett bankvalv och på en myndighet finns förstås en plan B som ska användas vid peak oil. Men jag kan inte se att något parti tar detta på allvar. De rödgröna pratar mycket om klimatinvesteringar. Men en rörelse som inte fullt ut vågar ta tag i samhällets stora problem hamnar i bakvattnet. Där förlorar de en möjlighet att sätta agendan.
I valrörelsen fick inte klimatfrågan någon avgörande betydelse.
- 49 öre i bensinskatt ser Reinfeldt som ett hot. Om fem år kanske bensinen kostar 49 kronor. Miljöpartiet vill nog heller inte prata om det och undvika att bli utmålade som alarmister. Vi har fått ett sådant klimat där det sakpolitiska innehållet väger lätt jämfört med vad tusentals tyckare, experter och tidningar säger.
Valrörelsen handlade i stället mycket om trovärdighet, anser Aron Etzler.
- I slutändan pratar vi inte politik längre utan vem som ser mest statsmannalik ut. Där är moderaterna skickligare än sossarna. Frågar du vem som helst på gatan så vet de vad moderaterna vill. Frågar du det om socialdemokrater, vet inte folk det. Socialdemokraterna har mumlat för mycket och varit för otydliga. Och svaren hänger inte ihop. Moderaterna struntar rätt mycket i det och säger vad de vill. Vi har massarbetslöshet. Samtidigt påstår Moderaterna att de är det enda partiet som kan fixa jobb. Allt talar emot det. Men de bara kör på. Timbro och högern har kört på 30 år och skiter i vad som händer.
Det här är ett underbetyg till arbetarrörelsen, anser Aron Etzler. Men borgerligheten har lärt sig läxan.
- Den lärde de sig 1968. Borgerligheten fattade att om de inte gjorde något drastisk skulle Sverige glida dem ur händerna. Då anlitade de Sture Eskilsson för att ta hand om det.
Mer än 40 år senare är det dags för arbetarrörelsen att lära sig.
- Vi måste sätta oss och säga shit. Vi förlorade samhällsmakten. Men sossarna vill inte göra det. De vill inte sitta i en under dog-position. De är fortfarande det statsbärande paritet.
När Aron Etzler intervjuade Göran Persson påstod den före detta statsministern att arbetarrörelsen i dag är lika stark som för 20-30 år sedan. Aron Etzler själv anser att det är ett ”häpnadsväckande påstående” när vänstern och arbetarrörelsen i ”land efter land backat drastiskt”.  Men backar inte arbetarrörelsen samtidigt som den borgerligare tjänstemannasektorn växer? Tjänstemännen tycks inte höra hemma i arbetarrörelsen.
- Det finns inget som säger att tjänstemän och arbetare, eller medelklass och arbetare, inte kan ha ett gemensamt projekt. Det handlar bara om att formulera ett projekt som båda tjänar på. Men dag i det politiska spelet ställs ofta medelklassen mot arbetarklassen. Moderaterna har framgångsrikt spelar på medelklassens kortsiktiga ekonomiska intressen. Nu får man sätta sig ner och fundera på hur det framtida välfärdskontraktet ser ut.
Så hur bryter arbetarrörelsen de borgerligas agendasättande?
- Hänsynslös opinionsbildning. Anställ de bästa ideologiska krigarna, inte de mest lojala. Det inbegriper också att man tappar kontrollen. Det högermänniskorna föreslår är tokerier från Timbroflanken. Men de för ett ideologiskt krig på ett effektivt sätt. Arbetarrörelsen tror inte att det går att förena ett nästan kameralmässsigt kommunpolitiskt ansvar med att kasta sig ut i strid med galenpannorna. Så högern får en frihet att diskutera idéer. Vänster får inte det. Vi ska alltid diskutera vad som är realistiskt nästa månad i Skellefteå. Arbetarrörelsen måste kasta sig in i idékriget, prata värderingar och långsiktiga mål.
Arbetarrörelsens svårigheter att sätta agendan handlar även om inställning.
- Jag letar efter en stridinställning. Högern har manglat oss 30 år, medan vänstern mumlar. Varje dag kommer ett klubblag från höger. Dagen Nyheter manglar på med högerpropaganda varenda dag. Från vänstern har vi Dagens Arenas vars sista nummer före valet handlade om ett antikt drama. Det är som att se soldater attackera ett gäng filosofer som röker pipa i gräset.
Vilka stora samhällsförändringar ser du?
- Man kan inte förlita sig på någon självständig jobbtillväxt i den privata sektorn. Ju mer otyglade marknader, desto svårare är det att nå full sysselsättning. Vi hade en stat som var en stark ekonomisk aktör som beredde plats för kvinnorna som kom ut på arbetsmarknaden. I Holland sög man aldrig upp arbetskraften, utan började förtidspensionera folk. Nu är Sverige i exitstrategi. Jag kan inte se att Fredrik Reinfeldt har gjort något åt det. Folk är osysselsatta. Men blir tillsagda att söka jobb.
Aron Etzler är övertygad att vänsterregeringar ordnar jobben bättre än högerdito.
- Absolut. De latinamerikanska länderna är några av de mest framgångsrika för att de styrs av vänsterregeringar. Ibland framställs Kina som det mest kapitalistiska landet, men där finns medveten politisk styrning över valuta, utbildning och industriutveckling. Titta man på alla framgångsländer, tror jag de har medveten ekonomisk politik från regeringen. Ett tag trodde man på de nya länderna, som Lettland, där marknadskrafterna fick härja fritt men många av dem är bankrutt. Men framgångarna byggde på lånade pengar.
Moderaterna har tagit på sig att driva en arbetslinje. Aron Etzler är inte imponerad.
- Alliansen planerar att få ner arbetslösheten till 6 procent till 2014, samma som Göran Persson hade år 2006. Det är oerhört lågt ställda ambitioner. Alliansen tror inte själva på sin politik. Roger Mörtvik (TCOs samhällspolitiska chef) sa jag när intervjuade honom att han inte kunde se något hos blocken som får ner arbetslösheten snabbt. Jag tror det stämmer. Jobbpolitiken är det verkliga skälet att Socialdemokraterna ligger risigt till. Man kan inte bara säga utbildning och praktikplatser.
Vad ska politikerna göra för att skapa riktiga jobb?
- Kortsiktigt finns traditionella lösningar som att satsa i offentliga sektorn. Det finns behov av vård och utbildning. Jag skulle helst se att skatterna hade höjts, då hade det funnits mer pengar. Det är bra med höghastighetståg, men det behövs en snabb upprustning av det befintliga järnvägsnätet. Folk dör ju för att järnvägen inte fungerar. Jag vill se en massiv satsning på vindkraft med kanske 20 000 människor anställda i vinkraftsindustrin. På längre sikt måste vi ordna full sysselsättning utan tillväxt. Samhället kommer att falla sönder om vi inte ordnar det
Så hur gör vi för att ordna jobb utan tillväxt?
- Det ska jag ägna de närmsta åren år att undersöka och bilda opinion kring. Fördelningen blir viktigare i en situation med få resurser. Det kan vi se i historiska bristsituationer. Under andra världskriget kunde folk genomlida enorma uppoffringar eftersom man delade på bördan, men när det inte skedde längre rasade Sovjet samman.
Vilken framtidsinriktad politisk strukturreform är viktigast på lång sikt för att Sveriges konkurrenskraft ska utvecklas bäst?
- Vi har en väldigt hög konkurrenskraft. Det har inte på lång tid varit ett problem i svensk ekonomi. Produktiviteten har rakat i höjden. Priset för det är det berömda utanförskapet. Vi borde fundera mer på priset att folk svettas ut på jobbet och att människor kasseras. Ska vi bibehålla konkurrenskraften och minska oljeberoendet, behövs välutbildad arbetskraft. Annars får vi gå den väg som regeringen tydligt anvisar: låglönevägen. Det är inte klokt att uppmana unga att städa hos rika människor. Var finns produktivitetstänket kring det? Ska 20 procent serva pr-folket och börsmäklarna. Det blir en produktivitetsminskning om man lägger ihop det. Det som en gång gjorde Sverige till värdens mest effektiva länder vara att man tog bort sådana jobb och styrde över resurserna till de viktiga jobben i samhället i stället.
Beskriv dig själv om tio år?
- Jag måste passa. Jag hade inte väntat mig att jag skulle sitta här för tio år sed Är de något jag gör är det behålla nyfikenheten på verkligheten. När jag inte är nyfiken vill jag dö. En led i detta är att inte fantisera om framtidscenarier.
ARON ETZLER UTANFÖR JOBBET
Lyssnar på
Säkert, fast det första albumet var bättre än det nya. Televisions Marque Moon. Så spelar jag bas i ett coverband som bara spelar låtar av postpunkbandet Magazine.
Läser
Jag har tyvärr bara läst facklitteratur senaste året. Jag läste Jan Guillous memoarer, som var extremt intressanta. Sedan tycker jag alla ska läsa The Political Brain, Drew Westen. Den ger en realistisk bild över hur människor väljer politiskt parti. Man väljer som ett spår i livet. Mer hjärta, värderingar och ideolog i politiken, alltså.
 Tittar på
Sopranos är världens bästa tv-serie. Och The Wire. Det är obegripligt att Mad Men nämns i närheten av de två. Den enda förklaringen är att Mad Men också skildrar klaustrofobiska känslan vi befinner oss i nu. Precis som filmen Revolutionary Road, som handlar äktenskap med två människor som försöker göra karriär.
Förebilder
LO i Trondheim och det socialistiska partiet i Nederländerna.
Drivkraft
Nyfikenhet. Och det faktum att vi alla hänger ihop. Jag kan inte vara en lycklig människa i en olycklig värld.
Tre opinionsbildare som vi kommer att lyssna på om 10 år
Anna Dahlberg på Expressen är klok och sansad. Peter Wolodarski på DN har väl ett och annat hjärnsläpp, men de två har lite bredare perspektiv och är inte bara krigare. Daniel Suhonen, chefredaktör för Tvärdrag, och Ali Esbati, vänsterpartist, Marika Åsbrink-Lindgren, Andreas Malm, journalist och Kajsa Ekis Ekman, författare. På den gröna flanken har vi Gustav Fridolin som vet vad det handlar om.
 
Rolf van den Brink rolf@dagensopinion.se

Artikelserien Framtidens Opinionsbildare sponsras av företagarnätverket Släpp in framtiden
 

Kommentarer

Jag vill tipsa Aron Etzler om den här rörelsen: http://www.steg3.se/index.html

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.

”Märkligt att statsministerkandidaterna ligger lågt om bränderna”

Valets hetaste arbetsmarknadsfrågor, enligt Ylva Johansson (s)

Renault bjuder på elbil när Fores bilbloggar

Dagens Samhälle backar – tappar prenumerationer

ANNONS:

Då håller Stefan Löfven (s) sommartal

Westander mot 45 miljoner kronor

SDs nättidning billigare i drift

Google och Facebook pressar Schibsteds marginaler

Weber Shandwick köper komikerbyrå

AKB startar AB

Kolmården och Gröna Lund rår inte på Liseberg

Stockholm vill reda ut avgifter för trafikstörningar

Utredning vill lägga 44 miljoner på bättre marknadsföring av Sverige

Konferenser lyfter Breakit – men fortsatt rött

Donald Trump och Vladimir Putin möts av pressfrihetskampanj

Han blir chef för bekämpningen av våldsbejakande extremism

Sven Erik Bucht (s): Göteborgs Kex ska göras i Göteborg

Delar av näringslivet backar tuffare tag mot NMR i Almedalen

ALMEDALEN 2018. Flera tunga näringslivsorganisationer ställer sig bakom #näringslivetbackarupp, ett upprop för att pressa Region Gotland att stävja hotet mot deltagare i Almedalen från organisationer NMR.

Därför lämnar Carl Fredrik Sammeli Prime

Narva upp 20 procent

Klart nu: Carl Fredrik Sammeli lämnar Prime

Regeringen lägger 868 miljoner på landsbygdsföretag

Regeringen inför mer matematik i skolan

Svenskarna bekymrar sig över andras hantering av fake news

Westander jobbar med Bankomat

Stockholm Pride nobbar Medborgerlig Samling

Trio utmanar affärskonsulterna med ny byrå

Chefen lämnar Stockholm Business Region

Socialdemokraterna lägger ytterligare 800 miljoner på att bekämpa kriminella gäng

Han gör bäst pr för Skåne

GFK under 200 miljoner

Fler än 2017 lyssnade på Almedalstalen men färre än 2016

Medierna som nämndes mest i Almedalen

Miljöpartiet vill lägga 8 miljarder extra på nya tunnelbanan

Miljöpartiet vill lägga 8 miljarder extra på tunnelbanan

The Bodyshop värvar från Adidas

Dämpad förlust på MMS

ALMEDALEN INIFRÅN: Sunkigt här och där men jag längtar redan till Almedalen 2019

Systembolaget har hittat sin nya komchef

Regeringen lägger 50 miljoner på att locka till vuxenutbildning

”När Barbeque Garden blev en tidsmaskin (sd)”

Miljöpartiet vill lägga en halv miljard på svensk livsmedelsproduktion

"En längre vecka, NMR och metoo-fläckar"

Mattias Rådström, Johanna Snickars, Niclas Karnhill, Boo Ehlin, Henric Byström, Bodil Sidén

Här är de kommersiella aktörerna som stack ut i Almedalen

SD vill ha rot för larm

Chang Frick gör affärer i tält i Almedalen

"Vladimir Putin vinner VM i propaganda"

KD vill höja lönen under semestern i vården

RUNT TALET: Handskrivet för Lars Adaktusson

”Ebba Bush Thor är superstark”

Energiföretagen lyfte delningsekonomin

ALMEDALEN INIFRÅN: Vem bjuder in till folkets hem – eller Ungsvenskar till MUF-mingel?

SD-väljarna minst intresserade av att förbjuda nazister

SDs mål: Ska ta över efter S som folkrörelseparti

RUNT TALET: Regeringen slöt upp runt Stefan Löfven

TALANALYS: ”Stark inledning – men inget nytt”

”Annie Lööfs starka tal och leta mord på DJ Battle”

Flera personer gripna och hörda efter attacker i Almedalen

SD har flest följare på Facebook – men S får flest omnämnanden

Socialdemokraterna slår ett slag för högre pension

Det asociala i det sociala – en möjlighet och utmaning för delningsekonomin

De är Innovativast i Almedalen 2018

Saminvest investerar 150 miljoner i affärsängelfonder

Alliansen lovar tuffare tag mot gängen – en del av ”reformagendan”

Greenpeace vill rädda Norra skogsbältet med hjälp av augmented reality

Alliansledarna håller pressträff

Viable Cities och Rise lyfte delningsekonomin

Domprosten: Skulle inte ha ringt i klockan

RUNT TALET: Isabella Löwengrip och Fatemeh Khavari backade upp Annie Lööf

TALANALYS: ”Annies Lööf var överraskande och ideologisk”

De kan bli Innovativast i Almedalen 2018

Bonnier Business Medias vd: ”Dagens Media hade inte klarat sig utan oss”

Svenska Kyrkan störde ut Thomas Gürs event

Hälften av VM-sändningarna i Almedalen visades utan avtal

Almedalen Weekend ska få besökarna att stanna veckan ut med framtids-hackathon

Bonnier Business Media förvärvar Dagens Media och Medievärlden

Benjamin Dousa vann Industrin tar matchens superhjältetävling

ALMEDALEN 2018. Industrin tar matchen anordnade The Big #industrikampen under tisdagskvällen i Almedalen där Benjamin Dousa vann pris för bästa lösning på en utvald framtidsutmaning med hjälp av industrin.

"Carola Lemne verkar nöjd – Edward Blom pratar mat"

”Politiker inte tillräckligt digitala för att förstå delningsekonomins kraft”

C vill lägga 2,6 miljarder på förbättrad integration

Därför skippar Ung Vänster Almedalen

Här är juryn i Innovativast i Almedalen

RUNT TALET: Rävarna runt Jan Björklund

TALANALYS: ”Jan Björklund håller samma tal varje år”

Ministrarnas VM-jubel

Så lanserar SD Jimmie Åkessons bok om Per-Albin Hansson

Femdubbelt så många poster om delningsekonomin

TCO recenserar samtliga partiledartal på Twitter förutom SDs

Smiles vd om kraven på Vinnova och förhoppningarna på Darja Isaksson

Microsoft visar upp ai-musklerna i Almedalen

Löfbergs diskuterar hållbarhet i ohållbar kaffebar

Liberalerna styr om mot EU

Rättighetsförfrågningarna till Fotbolls-VM strömmar in från Visby

FUNDEDBYME: Delningsekonomin är fördelaktig för samhället men skapar också oro

Jonas Sjöstedt besegrade Ulf Kristersson i Telenors megabyte-race

ALMEDALEN INIFRÅN: Från Linnea Claeson till Anders Ygeman via Fredrik Strage på en dag

Flashback går back

Kärntruppen slöt upp framför Jonas Sjöstedt

TALANALYS: Robin Hood har blivit klimataktivist

inför Almedalen

AFFÄRER. Nyhetsbyrån Sirén, som lever på att sälja offentliga handlingar som nyhetsunderlag, redovisar mer än halverat rörelseresultat för bokslutsåret 2014. Detta efter att ägarnas bolag fakturerat Sirén.
ALMEDALEN2014. Pr-byrån New Republic ger sig in i kampen om vem som ska skapa den viktigaste arenan för hållbarhet i Almedalen. Pr-byrån New Republic ger sig in i kampen om vem som ska skapa den viktigaste arenan för hållbarhet i Almedalen.
ALMEDALEN 2014. Hetast i Almedalen, som arrangeras av pr-byrån Westander med Dagens Opinion som mediepartner är på jakt efter två jurymedlemmar som ska rösta fram vilken aktör som förtjänar den årliga utmärkelsen.
ALMEDALEN 2014. Spelbolaget Unibet, som aldrig varit Almedalen förut, gör i år en stor offensiv med 20 man på plats och Handelsbankens Lennart Ekdal som moderator.
ALMEDALEN2014. Pr-byrån Think Image tar Viking Lines fartyg MS Cinderella till Almedalsveckan 2014. Planen är att hyra ut 2 500 bäddplatser och öppna nya lokaler för arrangemang.