Dags att se över Aftonbladets roll som S kampanjorganisation

Aftonbladets roll för förtroendet för svenska medier kan inte underskattas. Tidningen är Nordens största, med 5,5 miljoner unika läsare per vecka på nätet och skjuter inom politiken fram positionerna aggressivt med egna partiledardebatter, en valkompass som användes av runt 2 miljoner väljare och en egen daglig opinionsundersökning som under valrörelsen kunde ta temperaturmätningar i olika frågor. Om någon mediekanal i Sverige kan påverka ett valresultat är det Aftonbladet.
Men Aftonbladet är något mer än en tidning. Den är även en kampanjorganisation för LO och i förlängningen socialdemokratin. Efter valförlusten 2010 hämtades ledarskribenten Anders Lindberg in direkt från Socialdemokraterna. Kampanjchefen Karin Pettersson är i dag politisk chefredaktör och Anders Lindbergs chef. När kampanjen för ett regeringsskifte är över, vankas troligen fina jobb i regeringen för de båda igen som belöning.
Alla insatta känner till detta och tycker nog att det är så det kan fungera på en ledarsida. Men är det så självklart? Aftonbladets ledarskribent Daniel Swedin, skrev i måndags om riskerna svängdörrarna mellan politik och lobbyism, särskilt nu när runt 200 tunga politiska tjänstemän ska byta plats i regeringskansliet. Men finns det inte också en fara med svängdörrarna mellan media och politik? Och det är på Aftonbladet de verkar svänga mest. Sannolikt viks just nu ingen plats för Allianspartiernas kampanjarbetare på Svenska Dagbladets, Dagens Nyheters och Expressens ledarredaktioner.
Aftonbladets ledarsida kontrolleras av LO och därmed ska den ha en socialdemokratisk inriktning. Helt i sin ordning. Men systemet är byggt för den tid då ledarredaktionen huserade avskilt på en pappersida långt fram i tidningen. I dag huserar Anders Lindberg och hans kollegor på internet, i de sociala medierna. Där, under Aftonbladets varumärke, bygger de bilden som LO har beställt. Det är ett Sverige som går sönder, det är oansvariga borgerliga politiker som med ohyggliga skattesänkningar försätter välfärden i bottenlöst fall. Ledarmaterial är i huvudsak så förutsägbart att nog bara LO-borgen orkar läsa det till slut. Ledarredaktionen gör sitt jobb, driver propaganda.
Men hur ska väljarna, publiken, förstå vad som är journalistik eller kampanjmaterial från Aftonbladet på nätet?
Det heter att ledarredaktionen och nyhetsredaktionen jobbar oberoende av varandra. Men även nyhetsredaktionen deltar i kampanjerna. Håller Socialdemokraterna ett ”hemligt” möte med Miljöpartiet om regeringsbildningen, är det ingen slump att Aftonbladet slår upp nyheten stort med knivskarpa bilder på en strålande Åsa Romson och Stefan Löfven från fotografen som råkade vara på plats. Ska sanningen fram så säljs det in borgerliga propagandajobb till Expressen också.

Aftonbladet och Expressen ägnar sig åt samma triangulering som Moderaterna och Socialdemokraterna anklagas för. I stället för att kriga om vem som bäst granskar makten, agerar de nyttiga idioter åt partierna i valrörelsen, delar upp marknaden mellan sig och slöt rentav en kartell om att sända varandras partiledardebatter. Men så vitt jag vet utser ingen politisk intresseorganisation Expressens politiska chefredaktör, som är fallet med Aftonbladet.

Systemet är tänkt att ge en röst på en ledarsida åt en mediemarginaliserad arbetarrörelse på en marknad som domineras av borgerliga medier. Verkligheten ser annorlunda ut i dag. Systemet används i dag till att stötta ett S-märkt maktetablissemang med hjälp av nordens dominerande mediemaskins alla kanaler.

Det är dags att fundera kring detta.
* Hur gör Aftonbladet nu när tidningen har kampanjat bort regeringen på uppdrag av LO?
* Hur ska kampanjorganisationen sättas in för att stärka den Socialdemokratiska ledningen?
* Hur tänker Göteborgs universitet som arbetar gratis med att bygga upp Aftonbladets valkompass?

När vi får partier som gör upp med medierna, medier som gör upp med varandra, allt över huvudena på publiken och väljarna, spelar Aftonbladet en central roll. Skapar Aftonbladets agerande förtroende för mediernas politiska bevakning på sikt? Njet.

Aftonbladets förra chefredaktör Anders Gerdin går så långt att han kallar sin tidigare tidning för en ”sossetrogen Pravda” här.

Aftonbladets ledning tycker kanske att det går att avfärda eftersom Anders Gerdin i dag jobbar som medierådgivare åt bland andra friskolan Lundsberg. Men hade tidningen skött sin rågång på det sätt som kan förväntas av nordens största tidning, skulle Anders Gerdin aldrig ha kunnat trycka in epitetet i pannan på hans efterträdare Jan Helin.”

Kommentera

Din e-post visas inte.