Tag Archives: Peter Norman

”Ministern som kan mest om företag får lättaste portföljen”

Nya jämställdhetsministern Maria Arnholm är förvisso inte som sin företrädare Nyamko Sabuni av utomeuropeiskt ursprung. Men Maria Arnholm har en för ett statsråd nästan lika sällsynt egenskap. Hon har tung erfarenhet från att driva företag. Det är hon i stort ensam om i regeringen, förutom finansmarknadsminister Peter Norman, som varit vd för Alfred Berg Asset […]

Moderaternas smala lycka

Ytorna krymper för Moderaterna. Partiet regerar i en minoritetsregering. Det ekonomiska svängrummet minskar dag från dag. Detta ställer nya krav på Moderaternas opinionsbildning.   Augustisiffrorna från Synovate tyder på att Moderaterna har lyckats dra fördel av en allt tuffare omgivning. Strategin verkar gå ut på att sitta så still som möjligt i båten när det […]